O knize

Pro koho je tato kniha určena?

Kniha English for Wine Professionals & Wine Lovers je pro všechny, kteří se chtějí naučit anglicky mluvit o víně.
Pro studenty, profesionály a milovníky vína.

Veškeré jazykové dovednosti, jako je čtení, psaní, poslech a mluvení jsou interpretovány pomocí rozhovorů s:

  • čtyřiceti předními producenty vína z šestnácti zemí
  • osmi držiteli titulu Master of Wine
  • mnohými dalšími odborníky, kteří se podílejí na procesu výrobě vína
  • Interaktivní učebnice je doprovázena 125 výukovými videi dostupnými na internetu.

Učebnici vydala MKM Jazyková škola a Překladatelská agentura.


Autoři

Mike Mazey

Učitel angličtiny, vinař
a vedoucí autor

Tento projekt vznikl na základě dvou oblastí, ve kterých jsem během své kariéry pracoval, a to vinařství a výuky angličtiny. Absolvoval jsem obor Enologie na University of Adelaide a potom jsem pracoval v malých, středních i opravdu velkých vinařstvích v Austrálii. V roce 2004 jsem také krátce pracoval jako flying winemaker („létající vinař“) v České republice. Bylo to na Moravě, v srdci vinařství České republiky, kde jsem se při práci ve vinařství, kde nikdo nemluvil anglicky, seznámil s Petrem Očenáškem. Během mé první cesty do této země byl mým překladatelem a stálým společníkem. Tehdy jsem se rozhodl, že přeruším svoji práci ve vinařském průmyslu a natrvalo se přestěhuji do České republiky, kde začnu učit angličtinu.

Bez ohledu na tuto překvapivou změnu v kariéře jsem zjistil, že se mi skutečně líbí pomáhat studentům učit se tento předmět, a na posledních 10 let se to stalo mým hlavním povoláním. Srdce mě však během té doby stále táhlo k vinařství. Tak jsem začal v Brně, mém druhém domově, pořádat ochutnávky vína v angličtině a krátce poté jsem se seznámil s Pavlínou Megovou.

PAVLÍNA MEGOVÁ

Majitelka jazykové školy, autorka koncepce,
investor, ředitelka projektu a spoluautorka

Pavlína je zakladatelkou a majitelkou MKM, jedné z nejdéle fungujících jazykových škol na českém trhu. Na této pozici pracuje posledních 20 let. Jako doktor práva a magistra v oboru řízení podniku je člověkem, který se během celého života soustavně vzdělává. Právě Pavlína je autorem koncepce projektu WineWords. Je také hlavním investorem a manažerem. Nadšeně se zajímá o umění a jídlo a je skvělým gastronomem se zájmem o víno. Pavlína a Mike začali spolupracovat na rozvíjení myšlenky učebních kurzů v jazykové škole s unikátním zaměřením na „vinařskou angličtinu“ pro enology, vinaře, obchodníky s vínem, someliéry a milovníky vína.

VLADIMÍR MOŠKVAN

Ředitel školy, ředitel pro vzdělávání
a spoluautor

Vladimír po většinu svého profesního života pracoval ve školství jako učitel a ředitel jedné z nejpokrokovějších základních škol v zemi. Vladimír vidí svět očima zkušeného vychovatele. Své zkušenosti přenesl do svého druhého zaměstnání ředitele pro cestovní ruch ve společnosti Znovín Znojmo, jednoho z předních vinařských podniků v zemi. Od té doby se vinařství těšilo rostoucímu zájmu turistů, a to díky Vladimírovu úsilí o upoutání turistů a nabídnutí nezapomenutelných zážitků spojených s vínem. Neméně důležité jsou Vladimírem organizované cesty pro vinaře do zámoří, aby jim ukázal svět mimo místní vinařský průmysl. Stejně jako Pavlína je pevně přesvědčen, že se nikdy ve svém životě nesmí přestat učit, ale že učení musí být také zábavné a příjemné.

Vladimír rovněž spolupracoval s Hugh Johnsonem na Kapesním průvodci vínem (Pocket Wine Guide) a na Světovém atlasu vína (The World Atlas of Wine). Jeho nadšená nahlédnutí do toho, jak upoutat spotřebitele, na mě hluboce zapůsobila a společně s Pavlínou jsme se rozhodli, že jej musíme zapojit do našeho týmu. Jsme mu vděčni, že přijal naši nabídku.

PETR OČENÁŠEK

Obchodník s vínem, obchodní koordinátor
a spoluautor

Za těch 10 let od doby, kdy jsme spolu naposledy pracovali, se Petr stal jedním z nejúspěšnějších a nejzaujatějších odborníků v oblasti prodeje vína. Jeho znalosti získané studiem pedagogiky a také zkušenosti v pohostinství a cestovním ruchu mu pomohly dostat se až na špičku. Pracoval pro řadu špičkových vinařství jako obchodní ředitel a nyní je úspěšným obchodníkem s místními i světovými značkami vína. Pro jeho zájem o obchod s vínem jsme velmi stáli o to, aby se stal členem našeho týmu.